Kreator do tworzenia programów zdrowotnych

Opracowanie programu zdrowotnego to długi proces w którym trzeba uwzględnić wiele aspektów nie tylko organizacyjnych ale przede wszystkim z dziedziny zdrowia publicznego.

Wsparciem tego procesu jest opracowany przez nas internetowy Kreator Programów Zdrowotnych, którego celem jest pomoc na każdym etapie Państwa pracy.
Samorządowe programy zdrowotne podlegają ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych, która to zgodnie z przepisami (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) opiniuje program pod kątem efektywności zaproponowanych interwencji.
Stworzony przez Nas „Kreator” opiera się na schemacie i zaleceniach AOTM (źródło: http://aotm.gov.pl/index.php?id=209).
Ujednolicenie zasad tworzenia programów w całej Polsce jest w myśl dobrej praktyki, która ma na celu szybszą ocenę takich programów przez Agencję.

Zapraszamy do skorzystania z „Kreatora programów zdrowotnych”, który przeprowadzi Państwa przez kolejne punkty schematu programu zdrowotnego. Aby ułatwić Państwu pracę w konkretnych obszarach terapeutycznych, kreator będzie zawierał wzory „modelowych programów”, które będzie można wykorzystać w Państwa pracy nad nowym programem.

Zapraszamy do skorzystania z Kreatora i do kontaktu z nami.