Modelowy program profilaktyki grypy dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy
po konsultacji merytorycznej prof. dr hab. Lidia B. Brydak reprezentującej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
PDF Pełny tekst programu (plik PDF 1 MB) New
Publikacja: Kraków, 2021

Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
PDF Opinia AOTMiT (plik PDF 350 kB) New

[ Aktualizacja: 4 listopada 2021 ]

W Kreatorze Programów Zdrowotnych umieściliśmy Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka opracowany przez dr n. med. Hannę Czajkę, we współpracy ze Stowarzyszeniem CEESTAHC. Kompleksowo opracowany dokument ma na celu pomoc merytoryczną dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które planują wdrożyć program zdrowotny w swoim regionie.

Modelowy program profilaktyki grypy Kreator programów zdrowotnych Kalkulator epidemiologiczny

[Aktualizacja 9 czerwca 2017]

 PARTNERZY