Serdecznie dziękujemy za udział w spotkania Flu Meeting 2017. Główny organizator: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Stowarzyszenie CEESTAHC objęło to wydarzenie patronatem merytorycznym.

Zdrowy powrót do pracy. Wczesna diagnostyka w RZS | Spotkanie 15. | Gdańsk, 22 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w 15. konferencji z cyklu: Zdrowy powrót do pracy
pt. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS

Termin: 22 czerwca 2017, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
             80-810 Gdańsk , ul. Okopowa 21/27
             Sala Herbowa

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

Główne tematy, które będą poruszane na konferencji:

 • Program wczesnej diagnostyki RZS w warunkach polskich.
 • Prezentacja założeń projektów typu Early Interventions. Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie na podstawie doświadczeń CEESTAHC.
 • Dane dotyczące kosztów chorób układu kostno-stawowego, metody pomiaru i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?
 • Choroby układu kostno-stawowego jako priorytet województwa pomorskiego. Prezentacja programów: jako możliwości pozyskania środków z poziomu regionalnego i krajowego.

Zgłoszenia można dokonać do 20 czerwca 2017 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia:
  • imię i nazwisko
  • nazwa i adres reprezentowanej instytucji (+ ewentualnie zajmowane stanowisko)
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail
  na adres mailowy: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

Zaproszenie, agenda i formularz zgłoszeniowy