Serdecznie dziękujemy za udział w spotkania Flu Meeting 2017. Główny organizator: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Stowarzyszenie CEESTAHC objęło to wydarzenie patronatem merytorycznym.

Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS | Spotkanie 14. | Rzeszów, 24 marca 2017

Serdecznie dziękujemy za udział w 14. konferencji z cyklu: Zdrowy powrót do pracy
pt. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS

Konferencję objął patronatem Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl

Termin: 24 marca 2017, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
             35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
             II piętro, sala 212

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności. Dobra komunikacja i współpraca z uczestnikami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji. Promowanie dobrego zdrowia ludzkiego stanowi jeden z istotnych celów określonych w strategii Europa 2020.

Główne tematy, które będą poruszane na konferencji:

 • Objaśnienie zakresu programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie.
 • Metody pomiaru i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?
 • Omówienie przebiegu Narodowego Programu wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.
 • Jak przygotować się do aplikowania do nowego programu dotyczącego wczesnej diagnostyki chorób reumatologicznych kręgosłupa, przygotowywanego właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki informacjom ze spotkania można się wcześniej przygotować.
 • Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych programów?

Zgłoszenia można było dokonać do 22 marca 2017 na kilka sposobów:

 1. wypełnić formularz w Systemie Zamówień Elektronicznych
 2. przesłać faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy na nr faks: 12 396 38 39
 3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia:
  • imię i nazwisko
  • nazwa i adres reprezentowanej instytucji (+ ewentualnie zajmowane stanowisko)
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail
  na adres mailowy: samorzady@ceestahc.org

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org

Zaproszenie, agenda i formularz zgłoszeniowy

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego