Serdecznie dziękujemy za udział w spotkania Flu Meeting 2017. Główny organizator: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Stowarzyszenie CEESTAHC objęło to wydarzenie patronatem merytorycznym.

Modelowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV dostępny w Kreatorze Programów Zdrowotnych

Zachęcamy do skorzystania z kolejnego modelowego programu zdrowotnego, który został opracowany przez ekspertów Stowarzyszenia CEESTAHC w celu wsparcia Państwa prac nad lokalnymi rozwiązaniami w zakresie zdrowia publicznego.

Modelowy Program Zdrowotny Profilaktyki Zakażeń HCV został opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zawiera przegląd dowodów naukowych w zakresie wnioskowanych interwencji oraz spójną propozycję działań obejmujących wszystkie szczebla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program dotyczący HCV jest już czwartym modelowym programem utworzonym dla Państwa. Zachęcamy do zalogowania i skorzystania z Kreatora Programów Zdrowotnych.

Pełny tekst Programu Zdrowotnego w zakresie profilaktyki HCV

[ 1 lutego 2017 ]